Certificats d’Eficiència Energètica a Palafrugell

Els Certificats d’Eficiència Energètica als edificis de Palafrugell són molt importants en la transició cap a un nou model energètic més net i ple d’energies renovables. La idea és integrar al propi edifici la producció d’energia renovable per fer-lo més autònom i tenir un plus d’ajuda com la recàrrega de vehicles elèctrics.

Normativa en certificats d’eficiència energètica

La normativa estableix que tots els edificis de Palafrugell, quan hi hagi una operació immobiliària pel mig, han d’obtenir un certificat d’eficiència energètica. També si són edificis de nova creació i, aquest certificat, ha d’estar inscrit al Registre de Certificats d’Eficiència Energètica de la Generalitat.

A l’hora de certificar per notari l’operació immobiliària a Palafrugell, el mateix notari exigirà el certificat d’eficiència energètica on ha de constar el consum total d’energia necessària per satisfer la demana de la vivenda o de l’edifici en termes d’aigua, calefacció, il·luminació o ventilació, per exemple.

El Certificat d’Eficiència Energètica a Palafrugell l’ha de redactar un tècnic competent amb la titulació per a la realització de projectes d’edificació, com arquitectes o enginyers. Aquest ha d’emetre un certificat energètic assignant a la vivenda una etiqueta energètica amb una lletra de la A a la G, de menys a més eficient energèticament parlant, amb una vigència de 15 anys.

Per a qualsevol consulta o necessitat d’informació relacionada amb els serveis de certificats d’eficiència energètica que oferim a Palafrugell (Girona), pots contactar amb nosaltres sense cap mena de compromís.

Contacta amb nosaltres sense cap compromís per serveis certificats d’Eficiència Energètica a Palafrugell

    [recaptcha]

    Plànol de gestió d'obra i project management a Palafrugell.
    2019-02-11T14:07:09+01:00