Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) a Palamós

Una Inspecció Tècnica d’Edificis es coneix amb les sigles ITE i és un control tècnic al que s’han de sotmetre cada cert temps els edificis a Palamós.

És un tipus de manteniment legal preventiu on es revisen regularment elements que poden afectar a la seguretat de l’immoble de Palamós i de les persones que hi viuen a dins. Les Inspeccions Tècniques d’Edificis a Palamós les regulen diferents lleis i ordenances municipals.

Què es revisa en una ITE a Palamós?

Depenen molt de les normatives locals, però els elements més destacats i comuns són:

 • Cimentació i estructura
 • Façanes
 • Estanqueitat i cobertes
 • Instal·lacions en general
 • D’altres elements de seguretat i salubritat

El resultat serà favorable sempre i quan l’edifici compleixi els següents requeriments:

 • Seguretat: Que no impliqui risc per a les persones
 • Façanes: Interiors i exteriors reparades
 • Altres elements de seguretat: Xemeneies, falsos sostres, …
 • Salubritat: Obres necessàries per evitar filtracions d’aigua afavorint la higiene i salud pública

I si no realitzo l’ITE a Palamós?

Si s’acaba el plaç, s’ordenarà la realització otorgant un termini adicional amb advertència de possibles multes, execució subsidiària de l’ITE i diverses sancions d’entre 1.000€ i 6.000€, a més de l’import derivat de l’execució subsidiària.

Si l’edifici es troba en bones condicions, l’Inspecció Tècnica d’Edificis a Palamós serà favorable i els propietaris no hauran de fer cap obra, presentant a l’Ajuntament de Palamós l’acta favorable amb plànol de situació inclòs.

L’Ajuntament de Palamós arxivarà la documentació fins a la propera revisió al cap de 10 anys i es notificarà al Registre d’edificis i construccions.

Per a qualsevol consulta o necessitat d’informació relacionada amb els Inspeccions Tècniques d’Edificis a Palamós (Girona), pots contactar amb nosaltres sense cap mena de compromís.

 

Contacta amb nosaltres sense cap compromís per informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) a Palamós

  [recaptcha]

  Plànol de gestió d'obra i project management a Palafrugell.
  2019-02-12T09:32:19+01:00