Urbanització de parcs, places i carrers a Palafrugell

Gràcies a l’experiència adquirida a Austràlia i a l’Orient Mitjà en projectes de gran envergadura, hem pogut adquirir al nostre estudi les eines necessàries per generar espais públics que aporten les solucions adequades a les demandes del territori i el paisatge de Palafrugell dins d’un context social específic i únic, sempre respectant el medi ambient.

Normativa urbanística a Palafrugell

Ens adaptarem fil per randa a la normativa de cada municipi en qüestió sempre respectant les premises del client fent un anàlisi urbanístic i de l’entorn per contrastar-ho amb la topografia. El projecte d’urbanització inclourà les gestions oportunes relacionades amb la direcció d’obra com les llicències d’obres i un certificat final d’obra, tot avalat pel visat al col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya.

Urbanització de parcs a Palafrugell

Un dels serveis que oferim és la urbanització dels parcs al municipi de Palafrugell respectant el mobiliari urbà i l’enllumenat públic per tal que el parc s’adapti a l’entorn on es vol desenvolupar. Amb materials de qualitat i una estructura coherent.

Urbanització de places a Calella de Palafrugell

Una altra opció és la creació o remodelació de places a Calella de Palafrugell. Respectarem al màxim el fluxe peatonal perquè la construcció d’una plaça mantingui l’essència i el concepte previ, amb una composició actual i moderna.

Urbanització de carrers dins de Palafrugell

Per últim, també tenim com a opció la urbanització de diferents carrers de Palafrugell (Girona) on, amb una estructura i concepte definits prèviament, podrem urbanitzar carrers de nou respectant el fluxe viari i la infraestructura necessària.

El nostre estudi d’arquitectura i urbanització situat a Palafrugell és expert en urbanització de parcs, places i carrers de qualitat.

Per a qualsevol consulta o necessitat d’informació relacionada amb els serveis d’urbanització de parcs, places i carrers a Palafrugell (Girona), pots contactar amb nosaltres sense cap mena de compromís.

Contacta amb nosaltres sense cap compromís per serveis d’arquitectura a Palafrugell

    [recaptcha]

    Plànol d'urbanització de parcs, places i carrers a Palafrugell.
    2018-12-21T12:38:17+01:00